google-site-verification: googlef9ba24c28631f616.html

Antroherpon

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

TOPlist


Speleoklub
AntroherponVýzkum jeskynního hmyzu v krasových oblastech České republiky, ale i v krasu jižní Evropy, má u nás dlouholetou tradici. Vzpomeňme jen jméno prof. Karla Absolona, který věnoval značnou část svého života intenzivnímu průzkumu Moravského krasu a Dinárské soustavy, kde se svými spolupracovníky nalezl celou řadu do té doby neznámých hmyzích druhů. Převažovaly druhy slepé či poloslepé, depigmentované, často nezvyklých tvarů. Dále pak dr. Eduarda Knirsche, jednoho zůkopníků entomologie vodlehlých oblastech Transylvánie a bulharských hor, který vjeskyních bádal v první čtvrtině 20. století.
 
Po určitém útlumu v letech po druhé světové válce se zájem o jeskynní entomofaunu opět zvyšoval a v průběhu 80. let 20. století dochází k vytvoření skupiny nadšenců z řad entomologů a jeskyňářů. Skupina se této problematice věnovala v rámci Československé společnosti entomologické při ČSAV a pracovala především v krasových oblastech Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Jugoslávie. Potřeba užší spolupráce se speleologickými skupinami u nás i v zahraničí nakonec vyústila v založení organizace, která vznikla v rámci České speleologické společnosti. Organizace, která byl ustanovena v roce 1991, dostala jméno ANTROHERPON, což je název rodu typických balkánských jeskynních brouků.
   
Nová speleologická organizace sdružovala v prvních letech zejména specialisty zaměřující se na výzkum brouků. Postupem času byl tým rozšířen i na jiné odborníky s různorodou specializací na život v podzemí. Dnes v organizaci pracují lidé zabývající se výzkumem od pavouků přes kořenové útvary až po mikroskopické houby. Vedle toho jsou v organizaci jeskyňáři se zájmem o geologii, historické podzemí, filmování, mapování i o ryzí speleologickou objevitelskou činnost. Ostatně jakýmkoli vědeckým objevům musí vždy předcházet vlastní objevení a zdokumentování jeskyně. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky